Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Monografie cotabilă: Vânzare imobilizări corporale

Posted on : 08-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Monografii contabile

Tags: , , , , , , , , ,

1

Conform ordinului 3055/2009 ce actualizează prevederile ordinului 1752/2005:

114. – (1) O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidență la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară.
(2) Dacă o entitate recunoaște în valoarea contabilă a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parțiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidență valoarea contabilă a părții înlocuite, cu amortizarea aferentă, dacă dispune de informațiile necesare.
115. – (1) În cazul scoaterii din evidență a unei imobilizări corporale, sunt evidențiate distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării și alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
(2) În scopul prezentării în contul de profit și pierdere, câștigurile sau pierderile obținute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferență între veniturile generate de scoaterea din evidență și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta și trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit și pierdere, la elementul “Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”, după caz.

Astfel:

  • Se doreşte vânzarea unui utilaj ce are o valoare contabilă de 18.000 de lei, la preţul de vânzare de 12.000 de lei plus TVA. Amortizarea cumulată aferentă este de 8.000 de lei. Încasarea se face prin contul bancar.

Deoarece vânzarea de active corporale nu este recunoscută ca o activitate curentă, de zi cu zi, creanţele companiei faţă de cumpărătorul utilajului nu vor fi înregistrate în contul 4111 “Clienţi”, pentru a nu afecta rulajul acestui cont, ci vor fi înregistrate în contul 461 “Debitori diverşi”. De asemenea, pentru a nu afecta cifra de afaceri a companiei, care este formată din totalitatea activităţilor curente, veniturile şi cheltuielile ocazionate de cedarea unui mijloc fix vor fi înregistrate în contul 7583 “Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital”, respectiv în contul 6583 “Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital”, care vor reflecta alte activităţi extraordinare.

– înregistrarea vânzării propriu-zise a utilajului:

461 = % 14.280
7583 12.000
4427 2.280

– descărcarea gestiunii:

% = 2131 18.000
2813 8.000
6583 10.000

– încasarea creanţei:

5121 = 461 14.280
  • În cazul în care, aferent respectivului utilaj compania ar fi înregistrat în cursul perioadei sale de funcţionare, ajustări pentru depreciere, tratamentul contabil ar fi fost următorul. Fie valoarea contabilă = 18.000 lei, amortizarea cumulată = 3.000 lei, ajustarea pentru depreciere = 4.000 lei şi preţul de vânzare = 12.000 lei + TVA.

Conform articolului 61, aliniatul (3), din ordinul citat mai sus:

61. – (1) La data ieșirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt înregistrate în contabilitate (de exemplu, valoarea reevaluată pentru imobilizările corporale care au fost reevaluate sau valoarea justă pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată).
(2) Activele constatate minus în gestiune se scot din evidență la data constatării lipsei acestora.
(3) La scoaterea din evidență a activelor, se reiau la venituri ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente acestora.

Conturile respective sunt: contul în care se înregistrează ajustarea pentru depreciere 2913 “Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor” şi contul de venituri 7813 “Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor”.

Atunci vânzarea şi descărcarea din gestiune a unui activ pentru care s-au înregistrat ajustări pentru depreciere, se înregistrează astfel:

– înregistrarea vânzării propriu-zise a utilajului:

461 = % 14.280
7583 12.000
4427 2.280

– descărcarea gestiunii:

% = 2131 18.000
2813 3.000
6583 15.000

–  anularea ajustării pentru depreciere, care a rămas fără obiect:

2913

=

7813

4.000

– încasarea creanţei:

5121 = 461 14.280

Aflaţi mai multe despre:

Contul 2131 “Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru”

Contul 2813 “Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor”

Contul 2913 “Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor”

Contul 4427 “Taxa pe valoarea adăugată colectată”

Contul 461 “Debitori diverşi”

Contul 5121 “Conturi la bănci în lei”

Contul 6583 “Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital”

Contul 7583 “Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital”

Contul 7813 “Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor”

Share / Bookmark