Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Monografie cotabilă: Regularizarea Taxei pe valoarea adăugată

Posted on : 10-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Monografii contabile

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

1

La sfârşitul fiecărei perioade de raportare (lună, trimestru, semestru sau an) conturile de înregistrare a taxei pe valoarea adăugată colectată şi deductibilă (contul 4427 “Taxa pe valoarea adăgată colectată” şi 4426 “Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”) se soldează şi se obţin soldurile conturilor de plată sau de recuperare a TVA (4423 “Taxa pe valoarea adăugată de plată” sau 4424 “Taxa pe valoarea adăugată de recuperat”).

În practică pot apărea două situaţii:

A. Compania are TVA de plată.

Această situaţie apare atunci când compania înregistrează o valoare a TVA colectată mai mare decât cea deductibilă. Cu alte cuvinte: când compania înregistrează venituri purtătoare de TVA mai mari decât cheltuielile aferente acestora.

  • Compania Alfa S.R.L. înregistrează venituri din operaţiuni taxabile în valoare de 100.000 de lei şi TVA aferentă de 19.000 de lei. De asemenea înregistrează cheltuieli în valoare de 75.000 de lei şi TVA aferentă, integral deductibilă de 14.250 de lei.

– înregistrarea TVA în cursul perioadei:

xxx

=

4427

19.000

4426

=

xxx

14.250

 

– regularizarea TVA la sfârşitul perioadei:

4427 = % 19.000
    4423 4.750
    4426 14.250

 

Astfel, compania va avea un TVA de plată în valoare de 4.750 de lei.

B. Compania are TVA de recuperat.

Această situaţie apare atunci când compania a efectuat mai multe cheltuieli decât venituri şi astfel TVA-ul deductibil este mai mare decât TVA-ul colectat.

  • Compania Beta S.R.L. înregistrează venituri în sumă de 75.000 de lei şi TVA 19% (14.250 lei) şi cheltuieli în valoare de 100.000 de lei şi TVA 19% (19.000 lei).

– înregistrarea TVA în cursul perioadei:

xxx = 4427 14.250
4426 = xxx 19.000

 

– regularizarea TVA la sfârşitul perioadei:

% = 4426 19.000
 4424     4.750
 4427     14.250

 

Deci, compania are TVA de recuperat în sumă de 4.750 de lei pentru perioada în curs. În condiţiile legii, dacă depăşeşte plafonul de 5.000 de lei, compania poate solicita recuperarea TVA-ului de la stat.

 

Un aspect didactic:

Pentru reţinerea cât mai uşoară a formulelor şi a relaţiilor între conturi:

– atunci când 4427 “TVA colectată” > 4426 “TVA deductibilă”, vom avea o creştere a contului 4423 “TVA de plată” . Observăm că ultima cifră a contului 4427, care are valoarea mai mare, adunată cu ultima cifră a contului 4423, însumează 10.

– atunci când 4426 “TVA deductibilă” > 4427 “TVA colectată” vom avea o creştere a contului 4424 “TVA de recuperat”. De asemenea ultimele cifre ale conturilor 4426 şi 4424 însumează 10.

Astfel, pentru alegerea dintre conturile 4423 şi 4424 sau pentru verificare, putem scădea din 10 ultima cifră a contului cu cel mai mare rulaj, dintre 4427 şi 4426 şi vom afla ultima cifră a contului căutat.

 

Aflaţi mai multe despre:

Cotele Taxei pe valoarea adăugată

Contul 4423 “Taxa pe valoarea adăugată de plată”

Contul 4424 “Taxa pe valoarea adăugată de recuperat”

Contul 4426 “Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”

Contul 4427 “Taxa pe valoarea adăugată colectată”

Share / Bookmark

Contul 4423 “Taxa pe valoarea adăugată de plată”

Posted on : 10-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , ,

0

Contul 4423 “Taxa pe valoarea adăugată de plată” face parte din grupa 44 “Bugetul statului, protecţia socială şi conturi asimilate” şi este un cont de pasiv.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența taxei pe valoarea adăugată de plătit la bugetul statului.

În creditul contului 4423 “Taxa pe valoarea adăugată de plată” se înregistrează:

  • diferențele rezultate la finele perioadei între taxa pe valoarea adăugată colectată mai mare (4427) și taxa pe valoarea adăugată deductibilă (4426).

În debitul contului 4423 “Taxa pe valoarea adăugată de plată” se înregistrează:

  • plățile efectuate către bugetul statului, reprezentând taxa pe valoarea adăugată (512);
  • sumele compensate cu taxa pe valoarea adăugată de recuperat din perioada fiscală precedentă (4424);
  • sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată, scutite sau anulate, potrivit legii (758).

Soldul creditor al contului reprezintă taxa pe valoarea adăugată de plată.

 

Aflaţi mai multe despre:

Regularizarea Taxei pe valoare adăugată

Cotele Taxei pe valoarea adăugată

Contul 4424 “Taxa pe valoarea adăugată de recuperat”

Contul 4426 “Taxa pe valoarea adăugată deductibilă”

Contul 4427 “Taxa pe valoarea adăugată colectată”

Contul 4428 “Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă”