Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Contul 445 “Subvenții”

Posted on : 22-03-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , ,

0

Contul 445 “Subvenții” face parte din grupa 44 “Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate” şi este un cont de activ.

Subconturile aferente sunt:

 • 4451 “Subvenţii guvernamentale”
 • 4452 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii”
 • 4458 “Alte sume primite cu caracter de subvenţii”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor privind subvențiile aferente activelor și a celor aferente veniturilor, distinct pe subvenții guvernamentale, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții și alte sume primite cu caracter de subvenții.

În debitul contului 445 “Subvenții” se înregistrează:

 • subvențiile pentru investiții, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții și alte sume de primit, cu caracter de subvenții pentru investiții (4751, 4752, 4758);
 • valoarea subvențiilor pentru venituri, aferente perioadei (741);
 • valoarea subvențiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472);
 • valoarea subvențiilor de primit drept compensații pentru pierderile înregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771).

În creditul contului 445 “Subvenții” se înregistrează:

 • valoarea subvențiilor încasate (512).

Soldul debitor al contului reprezintă subvențiile de primit.

Share / Bookmark

Contul 475 “Subvenții pentru investiții”

Posted on : 26-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 475 “Subvenții pentru investiții” face parte din grupa 47 “Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate”  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus prin OMFP 3055/2009, transformat din vechea grupă 13 “Subvenţii pentru investiţii”.

Subconturile aferente sunt:

 • 4751 “Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”
 • 4752 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”
 • 4753 “Donaţii pentru investiţii”
 • 4754 “Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”
 • 4758 “Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența subvențiilor guvernamentale pentru investiții, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții, donațiilor pentru investiții, plusurilor de inventar de natura imobilizărilor și a altor sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții.

În creditul contului 475 “Subvenții pentru investiții ” se înregistrează:

 • subvențiile pentru investiții, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții și alte sume de primit cu caracter de subvenții pentru investiții (445);
 • valoarea imobilizărilor necorporale și corporale primite drept subvenții guvernamentale (conturile corespunzătoare imobilizărilor respective);
 • valoarea imobilizărilor necorporale și corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (conturile corespunzătoare imobilizărilor respective).

În debitul contului 475 “Subvenții pentru investiții” se înregistrează:

 • cota parte a subvențiilor pentru investiții trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate (758);
 • partea din subvenția pentru investiții restituită sau de restituit (512, 462).

Soldul creditor al contului reprezintă subvențiile pentru investiții, netransferate la venituri.

Contul 758 “Alte venituri din exploatare”

Posted on : 07-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 758 “Alte venituri din exploatare” face parte din grupa 75 “Alte venituri din exploatare” şi este un cont de venituri care funcţionează după regula conturilor de pasiv.

Subconturile aferente sunt:

 • 7581 “Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi”
 • 7582 “Venituri din donaţii şi subvenţii primite”
 • 7583 “Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital”
 • 7584 “Venituri din subvenţii pentru investiţii”
 • 7588 “Alte venituri din exploatare”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activității de exploatare.

În creditul contului 758 “Alte venituri din exploatare” se înregistrează:

 • sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428);
 • valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terților (461);
 • valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate de terți (411, 451, 453, 461, 418);
 • cota-parte a subvențiilor pentru investiții trecută la venituri, corespunzător amortizării înregistrate (475);
 • bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531);
 • bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări (301, 302, 303);
 • drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (426);
 • sumele cuvenite unității, datorate de către bugetul statului, altele decât impozite și taxe (448);
 • prețul de vânzare al imobilizărilor necorporale și corporale cedate (451, 453, 461);
 • diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării cu mărfuri la capitalul altor entități și valoarea mărfurilor care fac obiectul participației (261, 263, 265);
 • sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii față de furnizori, creditori diverși, acționari/asociați (401, 404, 462, 455, 457 și alte conturi în care urmează să se evidențieze sumele respective);
 • sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii privind asigurările sociale, ajutorul de șomaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, fonduri speciale, dividende de plătit și alte datorii cu bugetul statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438).

Se închide la sfârşitul perioadei prin creditul contului 121 “Profit sau pierdere”.

Nu are sold la sfârşitul perioadei.