Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Contul 280 “Amortizări privind imobilizările necorporale”

Posted on : 13-03-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 280 “Amortizări privind imobilizările necorporale” face parte din grupa 28 “Amortizări privind imobilizările” şi este un cont de pasiv.

Subconturile aferente sunt:

 • 2801 “Amortizarea cheltuielilor de constituire”
 • 2803 “Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare”
 • 2805 “Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare”
 • 2807 “Amortizarea fondului comercial”
 • 2808 “Amortizarea altor imobilizări necorporale”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența amortizării imobilizărilor necorporale: cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare, concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, mărci geografice, fondul comercial, programe informatice şi altele.

În creditul contului 280 “Amortizări privind imobilizările necorporale” se înregistrează:

 • valoarea amortizării imobilizărilor necorporale (681).

În debitul contului 280 “Amortizări privind imobilizările necorporale” se înregistrează:

 • amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale scoase din evidență (201, 203, 205, 207, 208).

Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea imobilizărilor necorporale.

Share / Bookmark

Contul 141 “Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”

Posted on : 13-03-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , ,

0

Contul 141 “Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” face parte din grupa 14 “Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” şi este un cont de pasiv.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența câștigurilor legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

În creditul contului 141 “Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” se înregistrează:

 • diferența între prețul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii și valoarea lor de răscumpărare (461, 512);
 • diferența între valoarea nominală a instrumentelor de capitaluri proprii anulate și valoarea lor de răscumpărare (101).

În debitul contului 141 “Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” se înregistrează:

 • câștigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (106).

Soldul creditor al contului reprezintă câștigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

Contul 167 “Alte împrumuturi și datorii asimilate”

Posted on : 13-03-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 167 “Alte împrumuturi și datorii asimilate” face parte din grupa 16 “Împrumuturi şi datorii asimilate” şi este un cont de pasiv.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor împrumuturi și datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanții primite și alte datorii asimilate.

În creditul contului 167 “Alte împrumuturi și datorii asimilate” se înregistrează:

 • sumele de încasat/încasate reprezentând alte împrumuturi și datorii asimilate (461, 512);
 • valoarea concesiunilor primite (205);
 • valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar (212, 213, 214);
 • sumele reprezentând garanțiile de bună execuție reținute, conform contractelor încheiate (404);
 • diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, a împrumuturilor și datoriilor asimilate în valută (665);
 • diferențele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668).

În debitul contului 167 “Alte împrumuturi și datorii asimilate” se înregistrează:

 • sumele reprezentând alte împrumuturi și datorii asimilate rambursate (512);
 • obligația de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (404);
 • valoarea imobilizărilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (213);
 • garanțiile de bună execuție restituite terților (512);
 • diferențele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, a împrumuturilor și datoriilor asimilate, în valută, precum și la rambursarea acestora (765);
 • diferențele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768).

Soldul creditor al contului reprezintă alte împrumuturi și datorii asimilate, nerestituite.

Contul 104 “Prime de capital”

Posted on : 28-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 104 “Prime de capital” face parte din grupa 10 “Capital şi rezerve” şi este un cont de pasiv.

 • 1041 “Prime de emisiune”
 • 1042 Prime de fuziune/divizare”
 • 1043 “Prime de aport”
 • 1044 “Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport și de conversie a obligațiunilor în acțiuni.

În creditul contului 104 “Prime de capital” se înregistrează:

 • valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital și/sau din conversia obligațiunilor în acțiuni (456).

În debitul contului 104 “Prime de capital” se înregistrează:

 • primele de capital încorporate în capitalul social (101);
 • primele de capital transferate la rezerve (106);
 • pierderile contabile ale exercițiilor precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (117).

Soldul creditor al contului reprezintă primele de capital netransferate la capital sau la rezerve.

Contul 519 “Credite bancare pe termen scurt”

Posted on : 28-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 519 “Credite bancare pe termen scurt” face parte din grupa 51 “Conturi la bănci” şi este un cont de pasiv.

Subconturile aferente sunt:

 • 5191 “Credite bancare pe termen scurt”
 • 5192 “Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă”
 • 5193 “Credite externe guvernamentale”
 • 5194 “Credite externe garantate de stat”
 • 5195 “Credite externe garantate de bănci”
 • 5196 “Credite de la trezoreria statului”
 • 5197 “Credite interne garantate de stat”
 • 5198 “Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creditelor acordate de bănci pe termen scurt.

În creditul contului 519 “Credite bancare pe termen scurt” se înregistrează:

 • creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobânzile datorate (512, 666).

În debitul contului 519 “Credite bancare pe termen scurt” se înregistrează:

 • creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobânzile plătite (512).

Soldul creditor al contului reprezintă creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

Contul 472 “Venituri înregistrate în avans”

Posted on : 26-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , ,

0

Contul 472 “Venituri înregistrate în avans” face parte din grupa 47 “Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate” şi este un cont de pasiv.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor înregistrate în avans.

În creditul contului 472 “Venituri înregistrate în avans” se înregistrează:

 • veniturile înregistrate în avans, aferente perioadelor/exercițiilor financiare următoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente, asigurări etc. (411, 461, 512, 531);
 • valoarea subvențiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (445).

În debitul contului 472 “Venituri înregistrate în avans” se înregistrează:

 • veniturile înregistrate în avans și aferente perioadei curente sau exercițiului financiar în curs (704, 705, 706, 708, 766);
 • valoarea subvențiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans (741);
 • partea din subvențiile aferente veniturilor, restituită sau de restituit (512, 462).

Soldul creditor al contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.

Contul 475 “Subvenții pentru investiții”

Posted on : 26-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 475 “Subvenții pentru investiții” face parte din grupa 47 “Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate”  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus prin OMFP 3055/2009, transformat din vechea grupă 13 “Subvenţii pentru investiţii”.

Subconturile aferente sunt:

 • 4751 “Subvenţii guvernamentale pentru investiţii”
 • 4752 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii”
 • 4753 “Donaţii pentru investiţii”
 • 4754 “Plusuri de inventar de natura imobilizărilor”
 • 4758 “Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența subvențiilor guvernamentale pentru investiții, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții, donațiilor pentru investiții, plusurilor de inventar de natura imobilizărilor și a altor sume primite cu caracter de subvenții pentru investiții.

În creditul contului 475 “Subvenții pentru investiții ” se înregistrează:

 • subvențiile pentru investiții, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții și alte sume de primit cu caracter de subvenții pentru investiții (445);
 • valoarea imobilizărilor necorporale și corporale primite drept subvenții guvernamentale (conturile corespunzătoare imobilizărilor respective);
 • valoarea imobilizărilor necorporale și corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (conturile corespunzătoare imobilizărilor respective).

În debitul contului 475 “Subvenții pentru investiții” se înregistrează:

 • cota parte a subvențiilor pentru investiții trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate (758);
 • partea din subvenția pentru investiții restituită sau de restituit (512, 462).

Soldul creditor al contului reprezintă subvențiile pentru investiții, netransferate la venituri.

Contul 431 “Asigurări sociale”

Posted on : 24-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 431 “Asigurări sociale” face parte din grupa 43 “Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate” şi este un cont de pasiv.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor privind contribuția angajatorului și a personalului la asigurările sociale și a contribuției pentru asigurările sociale de sănătate.

În creditul contului 431 “Asigurări sociale” se înregistrează:

 • contribuția angajatorului la asigurările sociale (645);
 • contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645);
 • sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645);
 • contribuția personalului la asigurări sociale (421, 423);
 • contribuția personalului pentru asigurări sociale de sănătate (421, 423).

În debitul contului 431 “Asigurări sociale” se înregistrează:

 • sumele virate asigurărilor sociale și asigurărilor sociale de sănătate (512);
 • sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (423);
 • sume reprezentând datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.

Contul 428 “Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul”

Posted on : 24-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 428 “Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul” face parte din grupa 42 “Personal şi conturi asimilate” şi este un cont bifuncţional.

Subconturile aferente sunt:

 • 4281 “Alte datorii în legătură cu personalul” (P)
 • 4282 “Alte creanţe în legătură cu personalul” (A)

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor datorii și creanțe în legătură cu personalul.

În creditul contului 428 “Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul” se înregistrează:

 • sumele reținute personalului reprezentând garanții (421);
 • sumele datorate personalului, pentru care nu s-au întocmit state de plată, determinate de activitatea exercițiului care urmează să se închidă, inclusiv indemnizațiile pentru concediile de odihnă neefectuate până la închiderea exercițiului financiar (641);
 • sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (438);
 • sumele încasate sau reținute personalului pentru sumele datorate de acesta (531, 512, 421, 423, 424).

În debitul contului 428 “Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul” se înregistrează:

 • sumele achitate personalului, evidențiate anterior ca datorie față de acesta (531);
 • sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boală, sporuri și adaosuri necuvenite, imputații și alte debite, precum și sumele achitate de unitate acestuia (706, 708, 758, 4427, 438, 512, 531);
 • sumele restituite gestionarilor reprezentând garanțiile și dobânda aferentă (531);
 • cota-parte din valoarea echipamentului de lucru suportată de personal (758, 4427);
 • valoarea biletelor de tratament și odihnă, a tichetelor și biletelor de călătorie și a altor valori acordate personalului (532);
 • sume reprezentând avansuri nejustificate sau nedecontate până la data bilanțului (542).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.

Contul 427 “Rețineri din salarii datorate terților”

Posted on : 24-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , ,

0

Contul 427 “Rețineri din salarii datorate terților” face parte din grupa 42 “Personal şi conturi asimilate” şi este un cont de pasiv.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența reținerilor și popririlor din salarii, datorate terților.

În creditul contului 427 “Rețineri din salarii datorate terților” se înregistrează:

 • sumele reținute personalului, datorate terților, reprezentând chirii, cumpărări cu plata în rate și alte obligații față de terți (421, 423, 424).

În debitul contului 427 “Rețineri din salarii datorate terților” se înregistrează:

 • sumele achitate terților, reprezentând rețineri sau popriri (512, 531).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele reținute, datorate terților.