Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Fişa mijlocului fix

Posted on : 20-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Documente financiar-contabile

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Fişa mijlocului fix (Cod 14-2-2) este un formular tipizat dar fără regim special, folosit pentru ţinerea evidenţei mijloacelor fixe şi pentru evidenţa mişcărilor şi a creşterilor sau diminuărilor de valoare a acestora.

 1. Serveşte ca:
  -document pentru evidenţa analitică a mijloacelor fixe.
 2. Întocmire:
  -Se întocmeşte într-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare, care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lună.
  – Se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizărilor corporale conform legislaţiei în vigoare, iar în cadrul acestora, fişele mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă.
  – Fişele mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau transferate se evidenţiază separat.
  – Se completează pe baza documentelor justificative privind mişcarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completării, îmbunătăţirii, modernizării sau reevaluării lor (bon de mişcare a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din funcţiune etc.).
  – Când formularul este folosit ca fişă colectivă, mijloacele fixe se înscriu pe un singur rând, specificându-se în prima coloană numerele de inventar atribuite. În acest caz, valoarea unitară de inventar se poate înscrie în coloana a treia a formularului.
  – În coloana „Bucăţi“, intrările se înscriu „în negru“, iar ieşirile „în roşu“.
  – Înregistrările în coloanele „Debit“, „Credit“ şi „Sold“ se fac la valoarea de inventar a mijloacelor fixe.
  – În rubrica destinată datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, în afară de datele privind marca, numărul de fabricaţie, seria, se înscriu şi părţile componente ale mijlocului fix.
  – Data amortizării complete şi cota de amortizare se înscriu în spaţiile rezervate.
 3. Circulaţie:
  – Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
 4. Arhivare:
  – Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
 5. Conţinutul minimal obligatoriu:
  – denumirea formularului;
  – numărul de inventar;
  – felul, seria, numărul şi data documentului de provenienţă;
  – valoarea de inventar;
  – amortizarea lunară;
  – denumirea mijlocului fix şi caracteristicile tehnice;
  – accesorii;
  – grupa;
  – codul de clasificare;
  – data dării în folosinţă (anul, luna);
  – data amortizării complete (anul, luna);
  – durata normală de funcţionare; cota de amortizare (%), după caz;
  Verso, după caz:
  – numărul de inventar; documentul (felul, numărul, data); operaţiunile care privesc mişcarea, creşterea sau diminuarea valorii mijlocului fix; debit; credit; sold; date privind gajul instituit asupra mijlocului fix, după caz.

Descărcare fişier:

Fisa mijlocului fix

Share / Bookmark