Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Fişa de magazie

Posted on : 22-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Documente financiar-contabile

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Fişa de magazie (Cod 14-3-8) şi Fişa de magazie cu două unităţi de măsură (Cod 14-3-8/a) sunt formulare tipizate, fără regim special şi ajută la păstrarea evidenţei cantitative a  stocurilor.

 1. Serveşte ca:
  – document de evidenţă la locul de depozitare a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor bunurilor, cu una sau cu două unităţi de măsură, după caz;
  – document de contabilitate analitică în cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri).
 2. Întocmire:
  – Se întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material şi se completează de către:
           – compartimentul financiar-contabil la deschiderea fişei (datele din antet) şi la verificarea înregistrărilor (data şi semnătura de control). În coloana „Data şi semnătura de control“ semnează şi organul de control financiar cu ocazia verificării gestiunii;
          – gestionar sau persoana desemnată, care completează coloanele privitoare la intrări, ieşiri şi stoc.
  – Fişele de magazie se ţin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau în ordine alfabetică.
  – Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terţi sau în custodie se întocmesc fişe distincte care se ţin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
  – În scopul ţinerii corecte a evidenţei la magazie, persoanele desemnate de la compartimentul financiar-contabil verifică inopinat, cel puţin o dată pe lună, modul cum se fac înregistrările în fişele de magazie, după caz.
  – Înregistrările în fişele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili după fiecare operaţiune înregistrată şi obligatoriu zilnic.
 3. Circulaţie:
  – Nu circulă, fiind document de înregistrare.
 4. Arhivare:
  – Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
 5. Conţinutul minimal obligatoriu:
  – denumirea formularului, numărul paginii;
  – denumirea unităţii, magazia, materialul (produsul), sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea;
  – U/M, preţul unitar, după caz;
  – data (ziua, luna, anul), numărul şi felul documentului, intrări, ieşiri, stoc;
  – data şi semnătura de control.

Descărcare fişier:

Fisa de magazie

Fisa de magazie cu doua unitati de masura

Share / Bookmark