Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Contul 781 “Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare”

Posted on : 08-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 781 “Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare” face parte din grupa 78 “Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare” şi este un cont de venituri care funcţionează după regula conturilor de pasiv.

Subconturile aferente sunt:

  • 7812 “Venituri din provizioane”
  • 7813 “Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor”
  • 7814 “Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante”
  • 7815 Venituri din fondul comercial negativ”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor obținute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale, a activelor circulante, precum și a veniturilor corespunzătoare fondului comercial negativ, înregistrate în situațiile financiare anuale consolidate.

În creditul contului 781 “Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare” se înregistrează:

  • sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (151);
  • sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor (290, 291, 293);
  • sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție (391 la 398);
  • sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor-clienți (491, 496);
  • cota-parte din fondul comercial negativ, transferată la venituri în situațiile financiare anuale consolidate (2075).

Se închide la sfârşitul perioadei prin creditul contului 121 “Profit sau pierdere”.

Nu are sold la sfârşitul perioadei.

Share / Bookmark