Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate”

Posted on : 09-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , ,

0

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 “Cifra de afaceri netă” şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 “Conturi de venituri” deoarece funcţionează după regula conturilor de activ. Este un cont nou, introdus prin ordinul 3055/2009.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă.

În debitul contului 709 “Reduceri comerciale acordate” se înregistrează :

  • valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (411).

Se închide la sfârşitul perioadei prin debitul contului 121 “Profit sau pierdere”.

Nu are sold la sfârşitul perioadei.

Share / Bookmark

Monografie cotabilă: Reduceri comerciale şi financiare acordate

Posted on : 08-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Monografii contabile

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Din perspectiva furnizorului, în înregistrarea reducerilor de preţ acordate clienţilor săi pot apărea următoarele situaţii:

A. Reducerile sunt înscrise pe factură.

  • Compania Alfa SRL livrează unui client produse finite la preţul de vânzare convenit de 10.000 lei + TVA (19%). Pe factură se înregistrează următoarele reduceri (pentru exemplificare se vor folosi toate tipurile de reduceri): un rabat de 2%, o remiză de 5% pentru volumul mare cumpărat, şi fiind sfârşit de perioadă, un risturn de 5%. Pentru achitarea înainte de scadenţă cu 15 zile a facturii, asigurată prin contract, furnizorul mai acordă un scont de 2%. Valoarea contabilă a produselor finite vândute este de 6.000 de lei.

Rabat: 10.000 * 2% = 200 lei
Remiză: (10.000 – 200) * 5% = 9.800 * 5% = 490 lei
Scont: (10.000 – 200 – 490) * 2% = 9.310 * 2% = 186,2 lei
Risturn (10.000 – 200 – 490 – 186,2) * 5% = 9.123,8 * 5% = 456,19
Valoare facturată = (10.000 – 200 – 490 – 456,19) = 8.853,81

– livrarea produselor finite. Reducerile acordate se concretizează în reducerea veniturilor din vânzarea de produse finite:

4111

= % 10.536,03
    701

8.853,81

    4427

1.682,22

 

– descărcarea gestiunii:

711

=

345

6.000

 

– încasarea facturii, mai puţin scontul acordat, care se înregistrează pe cheltuieli folosind contl 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”:

%

=

4111

10.536,03

5121

   

10.349,83

667

   

186,2

 

– regularizara TVA aferentă scontului (186,2 * 0,19 / 1,19 = 29,72):

667

=

4427

29,72

 

B. Reducerile se acordă ulterior facturării.

  • Compania Alfa SRL vinde unui alt client aceeaşi cantitate de produse finite, la preţul de 10.000 de lei, însă acordă reducerile calculate mai sus ulterior datei facturării.

– livrarea produselor finite şi facturarea la valoarea iniţială:

4111

= % 11.900
    701

10.000

    4427

1.900

 

– acordarea de reduceri, ulterior facturării şi livrării, înregistrată ca o reducere a creanţei faţă de client (200 + 490 + 456,19), în contrapartidă cu creşterea contului special 709 “Reduceri comerciale acordate” :

709

=

4111 1.146,19

 

– descărcarea gestiunii:

711

=

345

6.000

 

 – încasarea facturii, mai puţin scontul acordat:

%

=

4111

10.536,03

5121

   

10.349,83

667

   

186,2

 

– regularizara TVA aferentă scontului (186,2 * 0,19 / 1,19 = 29,72):

667

=

4427

29,72

 

Aflaţi mai multe despre:

Reducerile comerciale şi financiare – Analiză

Contul 345 “Produse finite”

Contul 4111 “Clienţi”

Contul 4427 “TVA colectată”

Contul 5121 “Conturi la bănci în lei”

Contul 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”

Contul 701 “Venituri din vânzarea produselor finite”

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate”

Contul 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”

Reduceri comerciale şi financiare

Posted on : 08-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Analiză

Tags: , , , , , , , , , , , ,

0

Reducerile de preţ acordate clienţilor sau primite de la furnizori sunt reglementate din punct de vedere contabil, de ordinul 3055/2009, ce intră în vigoare de la 01.01.2010. Conform normativului, la articolul 51 se stipulează:

 (3) Reducerile comerciale acordate de furnizor și înscrise pe factura de achiziție ajustează în sensul reducerii costul de achiziție al bunurilor.

(4) Reducerile comerciale primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidențiază distinct în contabilitate (contul 609 “Reduceri comerciale primite”, respectiv contul 709 “Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terți.

(5) Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:

a) rabaturile – se primesc pentru defecte de calitate și se practică asupra prețului de vânzare;

b) remizele – se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărătorul are un statut preferențial; și

c) risturnele – sunt reduceri de preț calculate asupra ansamblului tranzacțiilor efectuate cu același terț, în decursul unei perioade determinate.

(6) Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate.

Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se referă (contul 767 “Venituri din sconturi obținute”). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”).

Înţelegem că reducerile de preţ pot fi de două tipuri şi anume: comerciale şi financiare. În categoria celor comerciale se încadrează: rabaturile, remizele şi risturnele. Acestea sunt reduceri care au ca scop stimularea vânzării cantitative a produselor companiei, pe seama scăderii veniturilor privind cifra de afaceri. Chiar dacă veniturile aferente unei vânzări scad, compania mizează pe creşterea numărulu de comenzi şi implicit a valorii totale a cifrei de afaceri. Reducerea financiară, scontul, se oferă pentru plata înainte de termen a datoriilor şi are ca scop încasarea mai rapidă a creanţelor sau încasara acestora printr-un canal agreat în special de către furnizor. Spre exemplu: plata prin ordin de plată, în cazul în care furnizorul şi clientul au sediile în localităţi diferite şi pentru încasarea creanţei în numerar, furnizorul trebuie să cheltuiască prea mult ca tranzacţia respectivă să fie profitabilă.

Modalitatea de aplicare a celor 4 tipuri de reduceri este în cascadă, după cum urmează: rabatul, remiza, scontul şi risturnul.

Exemplu:

O companie acordă unui client următoarele reduceri aferente unei comenzi de 10.000 de lei:

– 5% rabat
– 10% remiză
– 10% scont
– 10% risturn

Valoric, reducerile reprezintă:

– rabatul = 10.000 * 5% = 500 lei
– remiza = (10.000 – 500) * 10% = 9.500 * 10% = 950 lei
– scontul = (10.000 -500 -950) * 10% = 8.550 * 10% = 855 lei
– ristunul = (10.000 – 500 – 950 -855) * 10% = 7.695 * 10% = 769,5 lei

Valoarea facturată clientului va fi: 10.000 – 500 – 950 – 855 – 769,5 = 6925,5 lei

 

Aflaţi mai multe despre:

Înregistrări contabile privind reducerile acordate

Înregistrări contabile privind reducerile primite

Contul 609 “Reduceri comerciale primite”

Contul 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate”

Contul 767 “Venituri din sconturi obținute”