Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Contul 609 “Reduceri comerciale primite”

Posted on : 16-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 609 “Reduceri comerciale primite” face parte din grupa 60 “Cheltuieli privind stocurile” şi este un cont special deoarece este o excepţie a clasei 6 “Conturi de cheltuieli”, funcţionând după regula conturilor de pasiv şi nu celor de activ ca restul conturilor din această clasă. Este un cont nou, introdus prin OMFP 3055/2009.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența reducerilor comerciale primite ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă.

În creditul contului 609 “Reduceri comerciale primite” se înregistrează:

  • valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării (401).

Se închide la sfârşitul perioadei prin creditul contului 121 “Profit sau pierdere”.

Nu are sold la sfârşitul perioadei.

Share / Bookmark

Noile conturi, introduse prin OMFP 3055/2009

Posted on : 16-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Începând cu întâi ianuarie, când a intrat în vigoare ordinul 3055/2009, planul de conturi general s-a îmbogăţit cu o serie de conturi noi. Acestea sunt fie modificări ale unor conturi vechi, cum ar fi cele legate de subvenţiile pentru investiţii, fie conturi noi care să acopere nevoile de implementare a Directivei a IV-a a Comunităţilor Economice Europene.

Aceste conturi sunt:

Conturi conform OMFP nr. 1752/2005 Conturi conform OMFP nr. 3055/2009

fără echivalent

1067. Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină
108. Interese minoritare

1081. Interese minoritare – rezultatul exerciţiului financiar

1082. Interese minoritare – alte capitaluri proprii

108. Interese care nu controlează

1081. Interese care nu controlează – rezultatul exerciţiului financiar

1082. Interese care nu controlează – alte capitaluri proprii

13. SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII

131. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii

132. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii

133. Donaţii pentru investiţii

134. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor

138. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii

475. SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII

4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii

4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii

4753. Donaţii pentru investiţii

4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor

4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii

fără echivalent

22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE

223. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare

224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare

fără echivalent

32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE

321. Materii prime în curs de aprovizionare

322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare

323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare

326. Animale în curs de aprovizionare

327. Mărfuri în curs de aprovizionare

328. Ambalaje în curs de aprovizionare

fără echivalent

609. Reduceri comerciale primite

fără echivalent

643. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit

644. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii

6456. Contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative

6457. Contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate

fără echivalent

652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător

fără echivalent

709. Reduceri comerciale acordate
71. VARIAŢIA STOCURILOR

711. Variaţia stocurilor

71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie

fără echivalent

806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră

fără echivalent

807. Active contingente

808. Datorii contingente

 

Aflaţi mai multe despre:

Noul plan de conturi – integral

Reduceri comerciale şi financiare

Posted on : 08-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Analiză

Tags: , , , , , , , , , , , ,

0

Reducerile de preţ acordate clienţilor sau primite de la furnizori sunt reglementate din punct de vedere contabil, de ordinul 3055/2009, ce intră în vigoare de la 01.01.2010. Conform normativului, la articolul 51 se stipulează:

 (3) Reducerile comerciale acordate de furnizor și înscrise pe factura de achiziție ajustează în sensul reducerii costul de achiziție al bunurilor.

(4) Reducerile comerciale primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidențiază distinct în contabilitate (contul 609 “Reduceri comerciale primite”, respectiv contul 709 “Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terți.

(5) Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:

a) rabaturile – se primesc pentru defecte de calitate și se practică asupra prețului de vânzare;

b) remizele – se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărătorul are un statut preferențial; și

c) risturnele – sunt reduceri de preț calculate asupra ansamblului tranzacțiilor efectuate cu același terț, în decursul unei perioade determinate.

(6) Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate.

Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se referă (contul 767 “Venituri din sconturi obținute”). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”).

Înţelegem că reducerile de preţ pot fi de două tipuri şi anume: comerciale şi financiare. În categoria celor comerciale se încadrează: rabaturile, remizele şi risturnele. Acestea sunt reduceri care au ca scop stimularea vânzării cantitative a produselor companiei, pe seama scăderii veniturilor privind cifra de afaceri. Chiar dacă veniturile aferente unei vânzări scad, compania mizează pe creşterea numărulu de comenzi şi implicit a valorii totale a cifrei de afaceri. Reducerea financiară, scontul, se oferă pentru plata înainte de termen a datoriilor şi are ca scop încasarea mai rapidă a creanţelor sau încasara acestora printr-un canal agreat în special de către furnizor. Spre exemplu: plata prin ordin de plată, în cazul în care furnizorul şi clientul au sediile în localităţi diferite şi pentru încasarea creanţei în numerar, furnizorul trebuie să cheltuiască prea mult ca tranzacţia respectivă să fie profitabilă.

Modalitatea de aplicare a celor 4 tipuri de reduceri este în cascadă, după cum urmează: rabatul, remiza, scontul şi risturnul.

Exemplu:

O companie acordă unui client următoarele reduceri aferente unei comenzi de 10.000 de lei:

– 5% rabat
– 10% remiză
– 10% scont
– 10% risturn

Valoric, reducerile reprezintă:

– rabatul = 10.000 * 5% = 500 lei
– remiza = (10.000 – 500) * 10% = 9.500 * 10% = 950 lei
– scontul = (10.000 -500 -950) * 10% = 8.550 * 10% = 855 lei
– ristunul = (10.000 – 500 – 950 -855) * 10% = 7.695 * 10% = 769,5 lei

Valoarea facturată clientului va fi: 10.000 – 500 – 950 – 855 – 769,5 = 6925,5 lei

 

Aflaţi mai multe despre:

Înregistrări contabile privind reducerile acordate

Înregistrări contabile privind reducerile primite

Contul 609 “Reduceri comerciale primite”

Contul 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate”

Contul 767 “Venituri din sconturi obținute”