Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Contul 411 “Clienți”

Posted on : 09-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 411 “Clienți” face parte din grupa 41 “Clienţi şi conturi asimilate” şi este un cont de active.

Subconturile aferente sunt:

 • 4111 “Clienţi”
 • 4118 “Clienţi incerţi sau în litigiu”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creanțelor și decontărilor în relațiile cu clienții interni și externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri etc. vândute, servicii prestate, pe bază de facturi, cu excepția entităților afiliate și a entităților legate prin interese de participare, inclusiv a clienților incerți, rău-platnici, dubioși sau aflați în litigiu.

În debitul contului 411 “Clienți” se înregistrează:

 • valoarea la preț de vânzare a mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate și serviciilor prestate, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);
 • valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidențiate anterior în contul “Clienți – facturi de întocmit” (418);
 • creanța reprezentând ratele aferente leasingului financiar (267);
 • dobânda cuvenită locatorului pentru ratele de leasing financiar (766);
 • venituri înregistrate în avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exercițiilor financiare următoare (472);
 • valoarea avansurilor facturate clienților (419, 4427);
 • valoarea creanțelor reactivate (754);
 • valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienților (419);
 • valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate de terți (758);
 • diferențele favorabile de curs valutar, aferente creanțelor în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765);
 • diferențele favorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768);
 • rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exercițiilor financiare anterioare (117).

În creditul contului 411 “Clienți” se înregistrează:

 • sumele încasate de la clienți (512, 531);
 • decontarea avansurilor încasate de la clienți (419);
 • valoarea garanțiilor reținute de terți (267);
 • valoarea cecurilor și efectelor comerciale acceptate (511, 413);
 • valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (709);
 • valoarea sconturilor acordate clienților (667);
 • sumele trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidență a clienților incerți sau în litigiu (654);
 • creanțe prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
 • valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienți (419);
 • diferențele nefavorabile de curs valutar aferente creanțelor în valută, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);
 • diferențele nefavorabile aferente creanțelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668).

Soldul debitor al contului reprezintă sumele datorate de clienți sau creanţele companiei faţă de clienţii săi.

Share / Bookmark