Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Contul 281 “Amortizări privind imobilizările corporale”

Posted on : 08-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 281 “Amortizări privind imobilizările corporale” face parte din grupa 28 “Amortizări privind imobilizările” şi este un cont de pasiv.

Subconturile aferente sunt:

  • 2811 “Amortizarea amenajărilor de terenuri”
  • 2812 “Amortizarea construcţiilor”
  • 2813 “Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor”
  • 2814 “Amortizarea altor imobilizări corporale”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența amortizării imobilizărilor corporale.

În creditul contului 281 “Amortizări privind imobilizările corporale” se înregistrează:

  • cheltuielile aferente amortizării imobilizărilor corporale (681);
  • valoarea amortizării investițiilor efectuate de chiriași la imobilizările corporale primite cu chirie și restituite proprietarului (212, 213, 214);
  • ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării corporale, atunci când reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (105).

În debitul contului 281 “Amortizări privind imobilizările corporale” se înregistrează:

  • valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase din evidență (211, 212, 213, 214);
  • valoarea investițiilor efectuate de chiriași la imobilizările corporale primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului (212, 213);
  • valoarea amortizării imobilizărilor corporale, eliminată cu ocazia reevaluării, din valoarea contabilă brută a acestora (212).

Soldul creditor al contului reprezintă amortizarea cumulată a imobilizărilor corporale.

Înregistrarea 681 = 281 se efectuează începând cu următoarea lună punerii în funcţiune a activului imobilizat şi până la recuperarea integrală a valorii lui de înregistrare, când se înregistrează 281 = 21x şi se scoate din gestiune activul respectiv.

Share / Bookmark