Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Contul 482 “Decontări între subunități”

Posted on : 24-03-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , ,

0

Contul 482 “Decontări între subunități” face parte din grupa 48 “Decontări în cadrul unităţii” şi este un cont bifuncţional.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor între subunitățile fără personalitate juridică din cadrul aceleiași unități, care conduc contabilitate proprie.

În debitul contului 482 “Decontări între subunități” se înregistrează:

 • valori materiale și bănești transferate între subunități (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).

În creditul contului 482 “Decontări între subunități” se înregistrează:

 • valori materiale și bănești primite (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).

Soldul debitor reprezintă sumele de încasat de la alte subunități, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operațiuni față de subunități ale aceleiași entități.

Share / Bookmark

Contul 481 “Decontări între unitate și subunități”

Posted on : 24-03-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , ,

0

Contul 481 “Decontări între unitate și subunități” face parte din grupa 48 “Decontări în cadrul unităţii” şi este un cont bifuncţional.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor între unitate și subunitățile sale fără personalitate juridică, care conduc contabilitate proprie.

În debitul contului 481 “Decontări între unitate și subunități” se înregistrează:

 • valori materiale și bănești transferate subunităților (în contabilitatea unității) sau unității (în contabilitatea subunității) (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).

În creditul contului 481 “Decontări între unitate și subunități” se înregistrează:

 • valori materiale și bănești primite de unitate de la subunități (în contabilitatea unității) sau cele primite de subunitate de la unitate (în contabilitatea subunităților) (301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).

Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operațiuni din cadrul unei entități cu subunități fără personalitate juridică.

Contul 456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul”

Posted on : 22-03-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , ,

0

Contul 456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul” face parte din grupa 45 “Grup şi acţionari/asociaţi” şi este un cont bifuncţional.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu acționarii/asociații privind capitalul.

În debitul contului 456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul” se înregistrează:

 • capitalul subscris de acționari/asociați, în natură și/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acțiuni/părți sociale, precum și capitalul preluat în urma operațiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);
 • valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital și/sau din conversia obligațiunilor în acțiuni (104);
 • sumele achitate acționarilor/asociaților sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, în condițiile legii (512, 531, 205, 208, 211, 212);
 • diferențele favorabile de curs valutar aferente aportului în valută (765).

În creditul contului 456 “Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul” se înregistrează:

 • aportul în natură al acționarilor/asociaților la capitalul entității (205, 208 la 231, 233, 301, 302, 303, 361, 371, 381);
 • sumele depuse ca aport în numerar (512, 531);
 • împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertite în acțiuni (161);
 • capitalul social retras de acționari/asociați, precum și capitalul social lichidat, potrivit legii (101);
 • decontarea capitalurilor proprii către acționari/asociați în cazul operațiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);
 • diferențele nefavorabile de curs valutar înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia vărsării capitalului social subscris în valută (665).

Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris și nevărsat, iar cel creditor, datoriile entității față de acționari/asociați.

Contul 438 “Alte datorii și creanțe sociale”

Posted on : 22-03-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 438 “Alte datorii și creanțe sociale” face parte din grupa 43 “Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate” şi este un cont bifuncţional.

Subconturile aferente sunt:

 • 4381 “Alte datorii sociale” (P)
 • 4382 “Alte creanţe sociale” (A)

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența contribuției unității la schemele de pensii facultative și la primele de asigurare voluntară de sănătate, a datoriilor de achitat sau a creanțelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum și a plății acestora.

În creditul contului 438 “Alte datorii și creanțe sociale” se înregistrează:

 • contribuția unității la schemele de pensii facultative (645);
 • contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate (645);
 • sumele reprezentând ajutoare achitate în plus personalului (428);
 • sume restituite de la buget reprezentând vărsăminte efectuate în plus în relația cu bugetul asigurărilor sociale (512).

În debitul contului 438 “Alte datorii și creanțe sociale” se înregistrează:

 • sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (428);
 • sumele virate reprezentând contribuția unității la schemele de pensii facultative (512);
 • sumele virate reprezentând contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate (512);
 • sumele virate asigurărilor sociale reflectate ca alte datorii (512);
 • sume reprezentând alte datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).

Soldul creditor al contului reprezintă contribuția unității la schemele de pensii facultative și la primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și sumele datorate bugetului asigurărilor sociale, iar soldul debitor, sumele ce urmează a se încasa de la bugetul asigurărilor sociale.

Contul 581 “Viramente interne”

Posted on : 17-03-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , ,

0

Contul 581 “Viramente interne” face parte din grupa 58 “Viramente interne” şi este un cont bifuncţional.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența viramentelor de disponibilități între conturile de trezorerie.

În debitul contului 581 “Viramente interne” se înregistrează:

 • sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie (512, 531, 541).

În creditul contului 581 “Viramente interne” se înregistrează:

 • sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531, 541).

De regulă, contul nu prezintă sold deoarece reflectă viramentele dintr-un cont de trezorerie în altul, formulele de debitare şi de creditare a contului succedându-se.

Contul 388 “Diferențe de preț la ambalaje”

Posted on : 26-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , ,

0

Contul 388 “Diferențe de preț la ambalaje” face parte din grupa 38 “Ambalaje” şi este un cont bifuncţional cu funcţie rectificativă.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența diferențelor în minus sau favorabile, respectiv în plus sau nefavorabile între prețul standard și costul de achiziție, aferente ambalajelor.

În debitul contului 388 “Diferențe de preț la ambalaje” se înregistrează:

 • diferențele de preț în plus sau nefavorabile (costul de achiziție mai mare decât prețul standard) aferente ambalajelor intrate în gestiune (401, 542);
 • diferențele de preț în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziționate de la entități afiliate sau de la entități legate prin interese de participare (451, 453);
 • diferențele de preț în minus sau favorabile aferente ambalajelor incluse pe cheltuieli (608).

În creditul contului 388 “Diferențe de preț la ambalaje” se înregistrează:

 • diferențele de preț în minus sau favorabile aferente ambalajelor achiziționate (381, 542);
 • diferențele de preț în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor ieșite din gestiune (608).

Soldul contului reprezintă diferențele de preț aferente ambalajelor existente în stoc la sfârșitul perioadei.

Contul 428 “Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul”

Posted on : 24-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 428 “Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul” face parte din grupa 42 “Personal şi conturi asimilate” şi este un cont bifuncţional.

Subconturile aferente sunt:

 • 4281 “Alte datorii în legătură cu personalul” (P)
 • 4282 “Alte creanţe în legătură cu personalul” (A)

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor datorii și creanțe în legătură cu personalul.

În creditul contului 428 “Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul” se înregistrează:

 • sumele reținute personalului reprezentând garanții (421);
 • sumele datorate personalului, pentru care nu s-au întocmit state de plată, determinate de activitatea exercițiului care urmează să se închidă, inclusiv indemnizațiile pentru concediile de odihnă neefectuate până la închiderea exercițiului financiar (641);
 • sumele datorate personalului sub formă de ajutoare (438);
 • sumele încasate sau reținute personalului pentru sumele datorate de acesta (531, 512, 421, 423, 424).

În debitul contului 428 “Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul” se înregistrează:

 • sumele achitate personalului, evidențiate anterior ca datorie față de acesta (531);
 • sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii, ajutoare de boală, sporuri și adaosuri necuvenite, imputații și alte debite, precum și sumele achitate de unitate acestuia (706, 708, 758, 4427, 438, 512, 531);
 • sumele restituite gestionarilor reprezentând garanțiile și dobânda aferentă (531);
 • cota-parte din valoarea echipamentului de lucru suportată de personal (758, 4427);
 • valoarea biletelor de tratament și odihnă, a tichetelor și biletelor de călătorie și a altor valori acordate personalului (532);
 • sume reprezentând avansuri nejustificate sau nedecontate până la data bilanțului (542).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele cuvenite personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.

Contul 458 “Decontări din operații în participație”

Posted on : 13-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 458 “Decontări din operații în participație” face parte din grupa 45 “Grup şi acţionari/asociaţi” şi este un cont bifuncţional.

Subconturile aferente sunt:

 • 4581 “Decontări din operaţii în participaţie – pasiv”
 • 4582 “Decontări din operaţii în participaţie – activ”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor din operații în participație, respectiv a decontării cheltuielilor și veniturilor realizate din operații în participație, precum și a sumelor virate între coparticipanți.

În creditul contului 458 “Decontări din operații în participație” se înregistrează:

 • veniturile realizate din operații în participație transferate coparticipanților, conform contractului de asociere (701 la 781);
 • cheltuielile primite prin transfer din operații în participație, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării (601 la 681);
 • sumele primite de la coparticipanți (512, 531).

În debitul contului 458 “Decontări din operații în participație” se înregistrează:

 • veniturile primite prin transfer din operații în participație (701 la 781);
 • cheltuielile transferate din operații în participație, inclusiv amortizarea calculată de proprietarul imobilizării, ce se transmite coparticipantului care ține evidența operațiilor în participație conform contractelor (601 la 681);
 • sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operației în participație (512, 531).

Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanților ca rezultat favorabil (profit) din operații în participație, precum și sumele datorate de coparticipanți pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operații în participație.

Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la coparticipanți pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operații în participație, precum și sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanți din operații în participație ca rezultat favorabil (profit).

Contul 117 “Rezultatul reportat”

Posted on : 12-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 117 “Rezultatul reportat” face parte din grupa 11 “Rezultatul reportat” şi este un cont bifuncţional.

Subconturile aferente sunt:

 • 1171 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită”
 • 1172 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29”
 • 1174 “Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor”
 • 1176 “Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezultatului sau părții din rezultatul exercițiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, respectiv a pierderii neacoperite și a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile.

În creditul acestui cont se înregistrează:

 • profitul net realizat în exercițiul financiar încheiat, evidențiat la începutul exercițiului financiar următor în rezultatul reportat (121);
 • pierderile contabile ale exercițiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (104);
 • pierderile contabile ale exercițiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților (106);
 • pierderile contabile realizate în exercițiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților (101);
 • pierderile contabile înregistrate în exercițiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând profit, conform hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților (117);
 • rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (411, 461 și alte conturi în care urmează să se evidențieze corectarea erorilor).

În debitul acestui cont se înregistrează:

 • pierderile contabile realizate în exercițiul financiar încheiat, transferate la începutul exercițiului financiar următor asupra rezultatului reportat (121);
 • profitul contabil realizat în exercițiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social, potrivit legii (101);
 • profitul net realizat în exercițiile financiare precedente, și care se repartizează în exercițiile financiare următoare pe destinațiile aprobate de adunarea generală a acționarilor/asociaților, potrivit legii (1068, 117, 446, 457);
 • rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (401, 404, 431, 437, 438, 441, 4423, 446, 447, 448, 462 și alte conturi în care urmează să se evidențieze corectarea erorilor).

Soldul debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

Contul 453 “Decontări privind interesele de participare”

Posted on : 11-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , ,

0

Contul 453 “Decontări privind interesele de participare” face parte din grupa 45 “Grup şi acţionari/asociaţi” şi este un cont bifuncţional.

Subconturile aferente sunt:

 • 4531 “Decontări privind interesele de participare”
 • 4538 “Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor privind interesele de participare.

În debitul contului 453 “Decontări privind interesele de participare” se înregistrează:

 • sumele virate entităților legate prin interese de participare (512);
 • sumele cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități legate prin interese de participare, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă (701 la 708, 4427);
 • prețul de vânzare al imobilizărilor corporale și necorporale cedate entităților legate prin interese de participare, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă (758, 4427);
 • valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților datorate de entitățile legate prin interese de participare (758);
 • dividende aferente investițiilor deținute la entitățile legate prin interese de participare (761);
 • prețul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate entităților legate prin interese de participare (764);
 • dobânzile cuvenite aferente împrumuturilor acordate entităților legate prin interese de participare (766);
 • diferențele favorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută față de entitățile legate prin interese de participare, înregistrate la decontarea acestora (765);
 • diferențele favorabile aferente datoriilor față de entitățile legate prin interese de participare, cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate la decontarea acestora (768);
 • diferențele favorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (765);
 • diferențele favorabile aferente decontărilor față de entitățile legate prin interese de participare, cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (768);
 • valoarea creanțelor reactivate (754).

În creditul contului 453 “Decontări privind interesele de participare” se înregistrează:

 • sumele încasate de la entitățile legate prin interese de participare (512);
 • valoarea imobilizărilor facturate de furnizori – entități legate prin interese de participare sau a serviciilor prestate de terți pentru realizarea acestor imobilizări (203, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233);
 • valoarea la preț de cumpărare sau standard (prestabilit) a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar etc. primite de la entități legate prin interese de participare (301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388);
 • taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor (4426);
 • dobânzile datorate aferente împrumuturilor primite de la entități legate prin interese de participare (666);
 • încasarea dividendelor din participații (512);
 • valoarea debitelor scăzute din evidență (654);
 • diferențele nefavorabile aferente creanțelor în valută față de entități legate prin interese de participare, cu ocazia decontării acestora (665);
 • diferențele nefavorabile aferente creanțelor față de entități legate prin interese de participare, cu decontare în funcție de cursul unei valute, cu ocazia decontării acestora (668);
 • diferențele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665);
 • diferențele nefavorabile aferente decontărilor cu entități legate prin interese de participare, cu decontare în funcție de cursul unei valute, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (668).

Soldul debitor al contului reprezintă creanțele privind interesele de participare, iar soldul creditor, datoriile privind interesele de participare.