Articole recomandate

Contul 807 “Active contingente” Contul 807 “Active contingente” face parte din grupa 80 “Conturi în afara bilanţului” şi este un cont special, funcţionând în partidă simplă, fără conturi...

Readmore

Principii contabile Principiile contabile sunt recunoscute ca: "enunţuri de esenţă conceptuală foarte generale şi delimitate ca sistem de referinţă pentru construirea informaţiei contabile...

Readmore

Notele explicative Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare ale unei companii, indiferent dacă acestea sunt simplificate sau complexe şi concură la crearea unei...

Readmore

Contul 475 Subvenții pentru investiții Contul 475 "Subvenții pentru investiții" face parte din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate"  şi este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus...

Readmore

Contul 711 Venituri aferente costurilor stocurilor... Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" face parte din grupa 71 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi este un cont bifuncţional....

Readmore

Contul 108 Interese care nu controlează Contul 108 "Interese care nu controlează" face parte din grupa 10 "Capital şi rezerve", este un cont bifuncţional şi se utilizează numai în situaţiile financiare consolidate. Cu...

Readmore

Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” Contul 709 “Reduceri comerciale acordate” face parte din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" şi este un cont special, o excepţie a conturilor din clasa 7 "Conturi de venituri"...

Readmore

Noul plan de conturi Noul plan de conturi este introdus prin OMFP 3055/2009 şi intră în vigoare de la 01.01.2010. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL ȘI REZERVE 101. Capital 1011....

Readmore

Nomenclatorul documentelor financiar-contabile Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008 reglementează întocmirea şi utilizarea documentelor financiar-contabile, prin publicarea unor norme metodologice...

Readmore

Cristina Bede Rss

Contul 686 “Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare”

Posted on : 24-03-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

0

Contul 686 “Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare” face parte din grupa 68 “Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare” şi este un cont de cheltuieli, care funcţionează după regula conturilor de activ.

Subconturile aferente sunt:

 • 6863 “Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare”
 • 6864 “Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor circulante”
 • 6868 “Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor financiare cu amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare.

În debitul contului 686 “Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare” se înregistrează:

 • valoarea primelor de rambursare a obligațiunilor, amortizate (169);
 • valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296);
 • valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din decontări din cadrul grupului și cu acționarii/asociații, constituite sau majorate (495);
 • valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investițiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (591, 595, 596, 598).

Se închide la sfârşitul perioadei prin debitul contului 121 “Profit sau pierdere”.

Nu are sold la sfârşitul perioadei.

Share / Bookmark

Contul 668 “Alte cheltuieli financiare”

Posted on : 18-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , ,

0

Contul 668 “Alte cheltuieli financiare” face parte din grupa 66 “Cheltuieli financiare” şi este un cont de cheltuieli, care funcţionează după regula conturilor de activ.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă.

Contul 668 “Alte cheltuieli financiare” funcționează similar celorlalte conturi din grupa 66 “Cheltuieli financiare”.

În debitul contului 668 “Alte cheltuieli financiare” se înregistrează:

 • diferențele nefavorabile aferente furnizorilor și creditorilor, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (401, 404, 408, 419, 462, 512);
 • diferențele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (167);
 • diferențele nefavorabile aferente clienților și debitorilor, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (411, 418, 409, 461);
 • diferențele nefavorabile aferente creanțelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizări, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (232, 234);
 • diferențele nefavorabile aferente datoriilor față de entitățile afiliate și entitățile legate prin interese de participare exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (451, 453, 512);
 • diferențe nefavorabile aferente creanțelor față de entitățile afiliate și entitățile legate prin interese de participare, precum și a creanțelor imobilizate, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (451, 453, 267);
 • diferențele nefavorabile din evaluarea la încheierea exercițiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (501, 506).

Se închide la sfârşitul perioadei prin debitul contului 121 “Profit sau pierdere”.

Nu are sold la sfârşitul perioadei.

Contul 664 “Cheltuieli privind investițiile financiare cedate”

Posted on : 18-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , , ,

0

Contul 664 “Cheltuieli privind investițiile financiare cedate” face parte din grupa 66 “Cheltuieli financiare” şi este un cont de cheltuieli, care funcţionează după regula conturilor de activ.

Subconturile aferente sunt:

 • 6641 “Cheltuieli privind imobilizărilor financiare cedate”
 • 6642 “Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind investițiile financiare cedate.

În debitul contului 664 “Cheltuieli privind investițiile financiare cedate” se înregistrează:

 • valoarea imobilizărilor financiare scoase din activ (261, 263, 265);
 • pierderea reprezentând diferența dintre valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen scurt și prețul lor de cesiune (501, 506, 508).

Se închide la sfârşitul perioadei prin debitul contului 121 “Profit sau pierdere”.

Nu are sold la sfârşitul perioadei.

Contul 663 “Pierderi din creanțe legate de participații”

Posted on : 18-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , ,

0

Contul 663 “Pierderi din creanțe legate de participații” face parte din grupa 66 “Cheltuieli financiare” şi este un cont de cheltuieli, care funcţionează după regula conturilor de activ.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența pierderilor din creanțe imobilizate.

În debitul contului 663 “Pierderi din creanțe legate de participații” se înregistrează:

 • valoarea pierderilor din creanțe imobilizate (267).

Se închide la sfârşitul perioadei prin debitul contului 121 “Profit sau pierdere”.

Nu are sold la sfârşitul perioadei.

Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile”

Posted on : 11-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan de conturi

Tags: , , , , , , , , , ,

0

Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile” face parte din grupa 66 “Cheltuieli financiare” şi este un cont de cheltuieli care funcţionează după regula conturilor de activ.

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind dobânzile.

În debitul contului 666 “Cheltuieli privind dobânzile” se înregistrează:

 • valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate (168);
 • dobânda datorată pentru ratele de leasing financiar (404);
 • valoarea dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor încasate de la entități afiliate și entități legate prin interese de participare (451, 453);
 • valoarea dobânzilor cuvenite acționarilor/asociaților pentru disponibilitățile lăsate temporar la dispoziția entității (455);
 • valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operațiunile de cumpărare cu plata în rate (471);
 • valoarea dobânzilor plătite, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente (512);
 • valoarea dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519).

Se închide la sfârşitul perioadei prin debitul contului 121 “Profit sau pierdere”.

Nu are sold la sfârşitul perioadei.